Contact us

Contact Us

Nosaukums: Biedrība “Ūdens motosporta klubs ”ART Racing””
Reģistrācijas Nr. 50008231271
Adrese: Skrīveru Novads, Skrīveri, Pīlādžu iela 38, Latvija, LV-5125
Telefons: +371 26134755
e-pasts: andis@artracing.lv,  iveta@artracing.lv
   
Banka:: Swedbank
Swift: HABALV22
Konts: LV73HABA0551041055796
Banka: Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiāle
Swift: NDEALV2X
Konts: LV24NDEA0000084305051